nepřihlášen
 činnost sboru / Pálení klestí a rozdělávání větších ohňů
Pálení klestí a rozdělávání větších ohňů

Chystáte se po jarním úklidu vaší zahrádky spálit staré klestí? Plánujete pálení ohně ve větším rozsahu jako například "pálení čarodějnic"? Víte jaképožářiště povinnosti při této činnosti máte a jak se máte správně chovat? Sestavili jsme pro vás několik nejdůležitějších bodů, kterými by jste se měli řídit.

Dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů nesmí fyzická ani právnická osoba provádět plošné vypalování porostů. V opačném případě hrozí fyzické osobě pokuta až do výše 25000Kč. V případě právnické osoby je to až 500000Kč. Pálení klestí, listí nebo suché trávy na hromadách není zákonem zcela zakázáno. Může být však omezeno lokální vyhláškou obce. I při tomto typu pálení platí určitá pravidla, která je třeba dodržovat. Jedním z nich je nahlášení pálení na operační střediko HZS.

Podnikající právnické a podnikající fyzické osoby mají povinnost nahlásit pálení na operační středisko hasičského záchranného sboru. Fyzické osoby, v případě pálení na svém pozemku, tuto povinnost nemají. Důrazně však doporučujeme nahlášení provést  vyhnout se tak problémům při zbytečném výjezdu hasičů.

Nahlášení pálení pro náš region je možné provést buď na telefonním čísle 950 870 444 nebo vyplněním online formuláře na adrese https://paleni.izscr.cz/

Zároveň prosíme o zaslání dne, hodiny a místa pálení pomocí formuláře v sekci kontakty 

Základní pravidla pálení

  • nahlásit pálení na HZS
  • pamatovat na zákaz plošného vypalování
  • neprovádět pálení za nepříznivých povětrnostních podmínek, případně při jejich zhoršení během pálení činnost ukončit
  • oheň rozdělávat pouze v bezpečné vzdálennosti od budov, lesních porostů a jiných hořlavých předmětů
  • pálení provádět pouze na místech s dobrým přístupem (zásah HZS pokud se oheň vymkne kontrole)
  • po celou dobu pálení musí být přítomna osoba starší 18 let
  • mějte na dosah základní hasební prostředky (voda, písek, lopata)
  • oheň nikdy nerozdělávejte pomocí hořlavých kapalin
  • po dokončení pálení je třeba ohniště dukladné prolít vodou popř. opakovaně zkontrolovat

Odkazy na články:

Slovenský hrad Krásna Hôrka zničil rozsáhlý požár

Další požáry suché trávy

Senior nepřežil pád do ohně při vypalování trávy

Vložil: Petr Toman (25.3.2015)

podrobně

 činnost sboru / Pálení klestí a rozdělávání větších ohňů


Zpět